Contact Us

S. No.

Name of Post Assign

Name of the Student

Mobile No.

1

Chief Club Secretary

Aayush Parashar

14107099

7837307607

2

Joint Chief Club Secretary

Parv Khurana

14101003

9988720701

Cultural Clubs

Secretary

Joint Secretary

 

Art & Photography

Shivangi Chopra

9781900012

Esha Tandon

9872602189

Prof. Sarabjit Singh(Mech)

9888785760

Dramatics

Taresh Dewan

9569665502

Navendu Sharma

7837991059

Prof. Arshdeep Sing(Civil)

8557042368

Music

Adarsh Srivastav

9718252169

Nayaab Sharma

9779696840

Prof. Kamal (Mech)

9876183222

Projection & Design

Ashish Kumar Gautam

9996178121

Shivam Sharma

9855023235

Prof. Ankit Yadav, (Mech)

9478645420

SAASC

Raghav Rai Singla

8699041195

Shrome Khanna

9041600012

Prof. Arun K. Singh(Electronics)

9417429699

English Ed. Bd.

Nikita Sekhon

9988773854

Nupur Gupta

7837990980

 

 

Prof. Tejbir Kaur

9316162123

 

Hindi Ed. Bd.

Abhishek Garg

7696833991

Ria Aggarwal

8053857578

Punjabi Ed. Bd.

Harjasdeep Singh

9914189616

Diksha Gupta

9646880854

Rotaract

Priya Soni

9888029414

Manjinder Singh

7529843963

Prof. Sudesh Rani, (CSE)

9876860085

Communication Information and Media

Shahab A. Rabbani

9876689088

Ashita Chaudhary

8195942949

Prof. Anju Singla (App. Sci.)

9872817577

NCC

Sanyam

8360862379

Navneet

8146944944

Prof. Kamal (Mech)

9876183222

NSS

Vyom Tayal

9530683065

 

Prof. Loveleen (Electrical)

  1.  

SCC

Priyansh Singh

7906999646

Amisha Jindal

8427993408

Prof. Raminder Kaur(Electrical)

EIC

Dhruva Gupta

8699844433

Aseem Baveja

9988081481

Prof. Sudhendu Bali (CIM.)

9619137722